PDA

Zobacz pełną wersję : Klawiatury


 1. Dynamic Keyboard - Pro v1.6 (17.9.2013)
 2. Ultra Keyboard v7.0 (31.8.2013)
 3. SwiftKey Keyboard v4.0.0.106 / SwiftKey Tablet Keyboard v4.0.0.106 (20.02.13)
 4. Swype Beta v1.4.9.13905 (19.03.13)
 5. Thumb Keyboard (Phone and Tablet)
 6. SlideIT 5.1(4.12.2012)
 7. Keymonk Keyboard Free 2.27
 8. SwiftKey Flow Beta v4.0.0.54[09.09.12]
 9. Perfect Keyboard Pro 1.4.9(2.11.2012)
 10. TypeSmart Keyboard v2.0.17(05.12.12)
 11. Jelly Bean Keyboard PRO v1.6.2
 12. Smart Keyboard PRO 4.6.3
 13. A.I.Type Keyboard Plus v1.7.4
 14. SwiftKey 3 Keyboard 3.0.0.302 (18.07.12)
 15. Swype v3.26.92.391570 (HVGA+qHD+WVGA+FWVG+WQVGA) (11.07.12)
 16. Better Keyboard 8 v8.9.6
 17. Keyboard from Android 2.3 v1.0.15.2
 18. GO Keyboard v0.5.2
 19. SymbolsKeyboard & TextArt Pro v2.3.3